Ubukumkani bokugqibela: ezili-10 zokufa okungalibalekiyo kuthotho lweNetflix

Ubukumkani bokugqibela: ezili-10 zokufa okungalibalekiyo kuthotho lweNetflix



Ngelixa abalandeli bonwabile kwisizini yesine yoBukumkani bokuGqibela ukufika kwiNetflix, bakwanalo nexhala malunga nento enokwenzeka kubalinganiswa babo ababathandayo.



Isibhengezo

Umboniso awuzange ube neentloni ngokubulala abadlali abaphambili kwaye unikwe iseti enkulu yomculo ukuba ivele, kubonakala ngathi ayinguye wonke umntu oya kuyenza iphile.

Unoko engqondweni, ngoku kubonakala ngathi lixesha elilungileyo lokujonga emva kumaxesha okuqala amathathu obuKumkani Bokugqibela, ukukhumbula okona kufa kusothusayo ukuza kuthi ga ngoku… (lumka abaphangi bexesha 1-3 Yobukumkani Bokugqibela)



Hlela iincwadana zakho zeendaba

U-Queen Iseult

I-Uhtred yawela iindlela nge-Iseult (uCharlie Murphy) xa wayephanga eCornwall, wakhawuleza wawela ukumkanikazi ongumhedeni owayenobuchule obucacileyo. Ewe kunjalo, indlela ethembise ngokungacacanga ukuba uya kuba ne-Uhtred de kube sekupheleni icebisa ukuba iintsuku zakhe zibaliwe. Olu lwimi lunotyekelo lokuhenda ikamva kwimiboniso enje ngoBukumkani bokuGqibela. Kodwa ngexa ebingalindelwanga, ukufa kobundlobongela kuka-Iseult kuhlala kungumzuzu olusizi kuvuthondaba lwesizini yokuqala, enqunyulwe intloko ligorha elikhohlakeleyo le-viking uSkorpa we-White Horse.

Halig

UHalig (Gerard Kearns) wayeyindoda ethobekileyo nehloniphekileyo yaseSaxon, owayenyanisekile kuUhtred kangangokuba wathengiswa ebukhobokeni ecaleni kwakhe emva kokungcatshwa nguKing Guthred. Babanjwa ndawonye enqanaweni kunye kwaye baphathwa gadalala kakubi, ngelokuzama kwabo kuphela ukubaleka baphazanyiswa kwaye bohlwaywa ngokufa okukhohlakeleyo kukaHalig. Ebotshelelwe ngaphambili esikhepheni, wacothwa ngamaza kancinci njengoko wayehamba enqumla ulwandle, ekhwelwe ngu-Uhtred kunye namanye amakhoboka awayemva esokola. Isiphelo esoyikeka ngokwenene somlinganiswa esingafanelekanga- kodwa qiniseka, wayeziphindezela…



UAbbot ulungiselelwe

Ngamanye amaxesha awungekhe ulinde ukubona umlinganiswa efumana oko kuza kubo kwaye esi yayisesinye sezihlandlo ezinjalo. UAbbot Eadred (UDavid Schofield) wayenoburhalarhume njengoko beza kwaye uyilo lokwenyani lokugxothwa kuka-Uhtred ebukhobokeni. Ayilogazi likaHalig kuphela ezandleni zakhe, kodwa wazama nokunyanzela isithandwa sika-Uhtred, uGisela, ukuba sitshate nendoda eyayisizondayo. Wayeliqanda elibi ngalo lonke ixesha xa u-Uhtred wamhlaba ngomsindo, kwakunzima ukuziva ngathi ubulungisa benziwa.

Odda oMncinci / uMdala

Ii-Oddas zazililishwa elinyanisekileyo. Ukungeniswa ngexesha elinye lobukumkani bokuGqibela njengababini babacebisi abathembekileyo bakaKing Alfred, kungekudala kwabonakala ukuba uOdda Omncinci (uBrian Vernel) wayengathenjwa. Ukunyaniseka kwakhe kwisithsaba kwavezwa njengokwexeshana xa wayekunye namaDanes, ekholelwa ukuba uAlfred uswelekile emva kohlaselo lweWessex. Njengoko unokuxela ukufakwa kwakhe kolu luhlu, khange kuphele kuye.

Ukufa kuka-Odda oMncinci kubonakala njengenye yexesha elothusayo njengoko kwakuphathwa ngesandla sikayise! Xa u-Odda uMdala (uSimon Kunz) waqonda ukuba uAlfred usaphila kwaye uceba ukuphinda athabathe uWessex, wayesazi ukuba unyana wakhe wayeza kubulawa. Endaweni yokuhla naye, wakhetha ukwenza umboniso wokunyaniseka kuAlfred ngokuthatha isela kunyana wakhe njengoko wayethetha nabantu belifa labo. Isigqibo esiqatha senziwe lusizi, simshiya engenayo indlalifa.

Ngexesha lesibini, njengoko uAlfred esongele ngokutshabalalisa iWessex ngokuhlawula intlawulelo enkulu kumaDanes, uOdda uMdala waqonda ukuphazamiseka okuza kubangela ixesha elide. Wasebenza ngokuchasene nokumkani (ngokufanelekileyo), ebiza umkhosi ukuba ulwe ne-vikings eyakhokelela kwimpumelelo ebalulekileyo ye-Wessex. Nangona kunjalo, ngokungathobeli imiyalelo kakumkani kunye nokubeka esichengeni ubomi bentombi yakhe eyayithinjiwe, u-Odda wabizwa ngokuba ngumngcatshi. Wazibulala esentolongweni ngelixa wayelindele ukubulawa, ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zibulala abantu ngokungekho sikweni.

Umonakalo

Omnye wabantu ababedelelekile boBukumkani bokugqibela, uSkade (Thea Sofie Loch Næss) wayeyimboni elusizi nenxanelwe igazi eyatshabalalisa amadoda angaphakathi ngeziqalekiso zakhe. I-Uhtred yeza phantsi kwesinye isipelo kwaye waziva iziphumo zayo, ufunda ukuba ekuphela kwendlela yokuyaphula iya kuba kukubulala uSkade ngaphandle kwegazi elichithekileyo. Kodwa ixesha lihambile ngaphandle kwentshukumo kwaye bekubonakala ngathi uwe ngenxa yokulukuhla kwakhe. Wayekhohlisile wonke umntu, ukusuka kubalinganiswa kumdlalo ukuya kubabukeli ababukele ekhaya, besenza isiphelo esibi sikaSkade sothuse ngakumbi. Ngexesha lokuhlambela ngomphunga kwindawo esecaleni yomlambo, u-Uhtred ngequbuliso wambamba phantsi kwamanzi de warhaxwa lelinye lawona maxesha amnyama obukumkani bokugqibela ukuza kuthi ga ngoku.

UErik

Xa u-Erik (uChristian Hillborg) waziswa kwangoko kwisizini yesibini njengegorha le-viking elinenkathazo, bambalwa ababenokulindela ukuba baya kumncothela iziqendu ezimbalwa kamva. Xa yena nomntakwabo babamba inenekazi u-Aethelflaed of Mercia, icala elithambileyo kumlinganiswa wakhe lavela kwaye bakhawuleza bathandana. Kwiphepha kuvakala ngathi yi-Stockholm syndrome, kodwa qiniseka ukuba uthando lwabo luhlume ngokwendalo kwaye icebo labo lokubaleka kunye lalinyanzelekile. Kuyihlazo elikhulu ukuba lingasebenzi, njengoko u-Erik wabulawa ngumntakwabo xa efumanisa ukuba bekuqhubeka ntoni.

URagnar oMncinci

Ubukumkani bokugqibela abunako ukunqongophala kwamaxesha othusayo kwaye le yenye into. Umzalwana owamkelekileyo u-Uhtred u-Ragnar (Tobias Santelmann) ebenobuso obunobuhlobo kuwo onke la maxesha okuqala, ebonakaliswe ukuba yindoda enengqiqo kunye nejoni elinamandla. Ke xa u-Aethelwold eceba iqhinga lokumbulala, akukho namnye owacinga ukuba ingozi yamandla alambileyo iya kuphumelela! Hayi, wangena ententeni kaRagnar ebusuku kwaye wamgwaza ngokuphindaphindiweyo ebuthongweni bakhe, wamthumela kwihlabathi elibandayo laseNiflheim (esihogweni) kunokuba azukise uValhalla (izulu), ngokweenkolelo ze-viking. Indlela engahloniphekiyo yokuya kwelinye lamaqabane aphambili e-Uhtred.

Aethelwold

Okuza kwajikelele kubuya kwajikelele. Xa uRagnar wafunyanwa ebulewe ententeni yakhe, kwakungekho ndlela yokuba u-Uhtred kunye no-Brida bazakuvumela ukufa kungohlwaywa. U-Aethelwold (uHarry McEntire) wayenobuqhophololo eWessex okoko kwaqala uBukumkani bokugqibela, ekholelwa ukuba itrone yayifanelekile. Icebo lakhe alikhange libe sisoyikiso sokwenyani de kwaba lixesha lesithathu, apho waqinisa inkcaso evela kuwo onke amacala ngokuchasene neKing Alfred egulayo. Kodwa ikamva lakhe latywinwa xa uBrida efundile ngenxalenye yakhe ekufeni kukaRagnar. Ngethuba lokuvala lomdlalo wokugqibela, u-Uhtred wahlaba u-Aethelwold owoyikekayo ehlathini, owavumela umphefumlo womntakwabo ukuba ekugqibeleni ube seluxolweni.

UKumkani Alfred

Ewe kunjalo, ayingabo bonke abantu abafayo ku-The Last Kingdom enogonyamelo (nangona uninzi lwabo lukhona). UKumkani u-Alfred (David Dawson) usweleke ebhedini emva kokugula iminyaka emininzi, kodwa ngethamsanqa wakwazi ukwenza uxolo no-Uhtred kwangaphambili, evuma ukuba bekufanele ukuba wamphatha ngcono. Ubudlelwane obunzima phakathi kwabo buhlala buyinxalenye enkulu yolu ngcelele, ke ukusweleka kuka-Alfred kuye kwaba nefuthe elikhulu kubukumkani bokugqibela obuqhubela phambili.

ITira

Kusenokwenzeka ukuba kukufa okucaphukisayo kolu luhlu, ukubulawa kukaThyra (uJulia Bache-Wiig) ekupheleni kwesizini yesithathu eyenzelwe ukujonga ukubandezeleka okukhulu. Emva kokuhlangulwa kwiminyaka yokuphathwa gadalala kunye nokuthinjwa, udade owamkelekileyo u-Uhtred ekugqibeleni wafumana ulonwabo eWessex ngomtshato wakhe noBawo Beocca. UTyra woyisa umothuko wokuvalelwa kwakhe kwaye wabaphatha ngobubele bonke abantu, kodwa wadibana nesiphelo esothusayo ezandleni zendoda ekhohlakeleyo eyayimcaphukela ngenxa yokuba eyiDane. Wazifihla phantsi kweebhodi zaphantsi xa emlandela ekhayeni lakhe, kodwa wazifumana sele ebambekile xa wayetshisa indlu, ngelishwa wasweleka emlilweni.

Isibhengezo

Ixesha lokugqibela loBukumkani lihlabathi kumazwe amane kwiNetflix ngeCawa, nge-26 ka-Epreli