Ibali eliyinyani emva kovavanyo luka-Oscar Pistorius- uxwebhu lweBBC lokujonga ulwaphulo-mthetho lowe-2013 olothusa umhlaba

Ibali eliyinyani emva kovavanyo luka-Oscar Pistorius- uxwebhu lweBBC lokujonga ulwaphulo-mthetho lowe-2013 olothusa umhlabaI-BBC ijonga ukugwetywa kuka-'Blade Runner 'u-Oscar Pistorius - owabanjwa enetyala lokubulala intombi yakhe uReeva Steenkamp - kwincwadi entsha ethi The Trials of Oscar Pistorius.Isibhengezo

Ngo-2013, uPistorius wadubula wabulala umgqwetha noReeva ekhayeni lakhe ePitoli, eMzantsi Afrika.

Wabanjwa wagwetywa ngokubulala. Nangona kunjalo, kwityala lakhe kunyaka olandelayo, uPistorius wafunyanwa engenatyala lokubulala, kodwa enetyala lokubulala ngokungenanjongo. Isigwebo emva koko sichithwe yiNkundla ePhakamileyo yeziBheno yaseMzantsi Afrika, kwaye wafunyanwa enetyala lokubulala.Olu luhlu lwamacandelo mane liza kujonga indlela iimbaleki eziyeke ngayo ukuba ligorha lamanye amazwe laza lagwetyelwa ukubulala.

Nantsi yonke into ekufuneka uyazi.

Ngubani uOscar Pistorius?

U-Oscar Pistorius, oneminyaka engama-33 ubudala, ngumdlali obalekayo ohamba phambili obaleka eMzantsi Afrika.Xa wayenenyanga nje ezili-11 ubudala, zombini iinyawo zakhe zanqunyulwa ngenxa yesiphene awazalwa naso. Wazalelwa engekho ngaphandle kweenyawo zombini kunye zombini i-fibulae. UPistorius wabaleka kuzo zombini iminyhadala engakhubazekanga yokubaleka nakwiminyhadala ye-sprint yabantu abangaphantsi kwamadolo. Wayengumdlali we-10 ukukhuphisana kwimidlalo yeParalympic kunye neMidlalo yeOlimpiki.

UReeva Steenkamp kunye no-Oscar Pistorius

Imifanekiso kaGetty

Ngubani uReeva Steenkamp?

UReeva Rebecca Steenkamp wayeyimodeli yaseMzantsi Afrika kunye nomthetho wezomthetho. Wayeyimodeli yemagazini ye-FHM kwaye wayengowokuqala ubuso bezithambiso ze-Avon eMzantsi Afrika.

NgoSuku lweValentine ngo-2013, uSteenkamp wadutyulwa wabulawa yinkwenkwe awayethandana nayo, u-Oscar Pistorius. Uthe wayecinga ukuba uSteenkamp wayengumntu owayezimele owayefihle kwigumbi lokuhlambela ekhayeni lakhe.

Enkosi! Iminqweno yethu yosuku oluvelisayo.

Sele unayo iakhawunti nathi? Sayina ungene kulawulo lwakho lweendaba

Hlela iincwadana zakho zeendaba

Wenza ntoni u-Oscar Pistori senza ntoni?

Nge-14th kaFebruwari 2013, uPistorius wadubula wabulala intombi yakhe uReeva kwikhaya lakhe loMzantsi Afrika. Watsho ukuba wayephazama uSteenkamp njengomntu owayezifihle kwigumbi lokuhlambela.

Wabanjwa wagwetywa ngokubulala. UPistorius akazange afunyanwe enetyala lokubulala, endaweni yoko wafunyanwa enetyala lokubulala ngokungenatyala xa kwakuxoxwa ityala lakhe kunyaka olandelayo.

Wafumana isigwebo seminyaka emihlanu entolongweni ngenxa yokubulala ngokungenanjongo kunye nesigwebo seminyaka emithathu esixhonyiweyo sokugwetywa.

UPistorius wakhululwa okwethutyana eluvalelweni endlwini ngo-2015, ngelixesha ityala lalinikezelwa kwiphaneli yeNkundla ePhakamileyo yeziBheno yaseMzantsi Afrika, eyathi yasitshintsha isigwebo sokubulala ngokungenanjongo yaza yamgweba ngokubulala.

NgoJulayi 2015, uJaji Thokozile Masipa wasolula isigwebo sikaPistorius ukuya kwiminyaka emithandathu. INkundla ePhakamileyo yeziBheno yaphinda yasandisa isigwebo sikaPistorius saba yiminyaka eli-13 neenyanga ezintlanu kwisibheno esenziwe ngurhulumente sokuba agwetywe ixesha elide.

Umda wexesha lika-Oscar Pistorius Ukubulawa kwabantu

 • Nge-14 kaFebruwari 2013 - U-Oscar Pistorius ujongene netyala lokubulala intombi yakhe eyimodeli yefashoni uReeva Steenkamp. Igosa lithi uPistorius, oneminyaka engama-26 ubudala, uzakuvela kwiNkundla kaMantyi yasePitoli ngosuku olulandelayo ngetyala lokubulala uSteenkamp. Isithethi samapolisa sithi izikhalazo zangaphambili zekhaya ziya kuba yinxalenye yetyala.
 • Ngomhla we-15 kuFebruwari 2013 - UPistorius uyakuphika ukubulala. Umtshutshisi uGerrie Nel uthi uhlawulisa uPistorius ngokubulawa kwentombi yakhe, uSteenkamp, ​​umlingisi oneminyaka engama-29 nomdlali weqonga onqwenelayo. UNel uthi uzakuphikisa ukuba uPistorius wenze ukubulala kwangaphambili.
 • Nge-22 kaFebruwari 2013 - UPistorius unikwe ibheyile.
 • Nge-19 Agasti 2013 - Abatshutshisi eMzantsi Afrika bangenisa izityholo zabo ngokusemthethweni. UPistorius kufuneka abuyele enkundleni ngomhla wesithathu kweyoKwindla ukuya kujongana netyala lokubulala ecwangcisiweyo lokubulala uReeva Steenkamp.
 • Ngomhla we-15 kuFebruwari 204 - Ujaji Dunstan Miambo uthi izindlu zosasazo ziyakwazi ukusasaza iinxalenye zetyala lokubulala.
 • Ngomhla wesi-3 kuMatshi 2014 - Ityala liyaqala. Ityala eli libandakanya ubungqina bokungqina obuvela kubamelwane, abathi beva isikhalo esibuhlungu somfazi ngaphambi kwesithonga semipu.
 • Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Matshi 2014 - Ityala limisiwe umhla we-7 ku-Epreli.
 • Ngomhla we-7 ku-Epreli ngo-2014 UPistorius uthatha inxaxheba kwityala lokubulala. UPistorius uthi unamaphupha amabi kwaye uvuka enuka igazi likaReeva Steenkamp. Uthi uziva esesichengeni ngaphandle kweeprothics kwaye wayecinga ukuba kukho umntu oqhekezayo ngaphakathi kwigumbi lakhe lokuhlambela.
 • Nge-8 ka-Epreli 2014 - UPistorius ukhumbula ubusuku bokudutyulwa kukaReeva phantsi kwemibuzo kwigqwetha lakhe. Ngulo mzuzu yonke into yatshintsha, utshilo.
 • Nge-9 ka-Epreli 2014 - Umtshutshisi uGerrie Nel ucela umngeni kuPistorius, emcela ukuba athathe uxanduva kwaye ambonise imifanekiso ecacileyo yendawo yolwaphulo-mthetho.
 • I-11th-12th kaSeptemba 2014 - UPistorius ufunyanwa enetyala lokubulala ngokungenanjongo. Unikwe ibheyile de agwetywe.
 • Oktobha 2014 - UPistorius ugwetywe iminyaka emihlanu ejele.
 • 5ti ngoNovemba 2014 - IGunyabantu lezoTshutshiso (i-NPA) lithi lizimisele ukubhena ngesigwebo sokubulala ngokungenanjongo kunye nesigwebo seminyaka emihlanu. I-NPA ithi uPistorius kufuneka abekwe ityala lokubulala, neligweba iminyaka elishumi elinesihlanu ubuncinci.
 • Nge-8 kaJuni 2015 - Kubhengezwe ukuba uPistorius uzakukhululwa ejele nge-21 ka-Agasti, emva kokuchitha iinyanga ezilishumi entolongweni.
 • 17 Agasti 2015 - I-NPA ifaka isibheno sayo kwiNkundla ePhakamileyo yeziBheno (i-SCA).
 • Nge-19 ka-Agasti 2015 -Isebe lezobulungisa lisibeka isigqibo sokukhulula uPistorius, ngelithi asinasizathu sasemthethweni.
 • Nge-27 kaSeptemba 2015 - Iqela lezokhuseleko likaPistorius lingenisa amaphepha alo kwiSCA.
 • Nge-19 ka-Okthobha u-2015 - UPistorius ukhululwa eluvalelweni endlwini kusuku olungaphambi komhla opapashiweyo. Kubonakala ngathi yintshukumo yokuphepha ukunikwa ingqalelo kweendaba.
 • Ngomhla wesi-3 kuDisemba 2015 - I-SCA ikhupha isigwebo sayo, ithathe indawo yesigwebo sokubulala ngokungenanjongo ngokubulala.
 • 8I ngoDisemba 2016 - UPistorius ubuyela kwiNkundla ePhakamileyo ePitoli. Unikwe ibheyile eyi-R10 000 elingana ne- £ 479.47.
 • 11I ngoJanuwari 2016 - UPistorius ufaka amaphepha kwiNkundla yoMgaqo-siseko ukuze abhenele kwisigwebo sokubulala.
 • Ngomhla wesi-3 kuMatshi ngo-2016 INkundla yoMgaqo-siseko iyasichitha isibheno sikaPistorius. Ukumiselwa kwakhona kulungiselelwe uJuni.
 • 13th - 15th kaJuni 2016 - UPistorius ubuyela kwiNkundla ePhakamileyo ePitoli. UBarry Steenkamp, ​​utata kaReeva, uthatha indawo okokuqala ngqa kuRhulumente. Ucela imifanekiso yentombi yakhe ethathwe kwindawo yolwaphulo-mthetho ukuba ikhutshwe. UGerrie Nel ucela iminyaka eli-15 ubuncinci, ngelixa u-Barry Roux ecela uvelwano emva kokuba uPistorius ebonakalise ukuhamba kwiziphunzi zakhe phambi kwenkundla.
 • Ngomhla we-24 kaJuni 2016 - I-ITV isasaza udliwanondlebe noPistorius
 • 6ti kaJulayi 2016 - Ujaji Masipa unikezela isigwebo sakhe. Uyabuvuma ubuzaza bolwaphulo-mthetho, kodwa ukholelwa ekubeni ukuvalelwa ixesha elide entolongweni ngekhe kubusebenzise ubulungisa kule meko. Ucacisa ukuba uPistorius ubonakalisile ukuzisola, kwaye inkundla ayinakugweba ngokoluvo loluntu. Ngoku uPistorius uzokuhlala iminyaka emithandathu ejele.
 • 4 eyeNkanga 2017 - Isigwebo sikaPistorius sonyuka saya kwi-15 leminyaka.

Uphi u-Oscar Pistorius ngoku?

U-Oscar Pistorius usavalelwe. Ugcinwe e-Atteridgeville Correctional Centre ePitoli, eMzantsi Afrika.

Ukuqala kwakhe ukugwetywa iminyaka emihlanu wabekwa kwintolongo yaseKgosi Mampuru ePitoli.

Ngo-Okthobha u-2016, uPistorius wafuduselwa kwintolongo yase-Atteridgeville.

Ngomhla wamashumi amabini anesine ku-Novemba ngo-2017, iimbaleki eyandisiweyo isigwebo sayo sanyuswa saya kwi-15 leminyaka, okuthetha ukuba wayeneminyaka eli-13 kunye neenyanga ezintlanu ezisele ukuba asebenze kwaye ngekhe akhululwe kude kube ngu-2030.

Usapho lomfuziselo obuleweyo uReeva Steenkamp usamkele isigwebo esandisiweyo wathi oko kubonisa ukuba ubulungisa bunokugqwesa eMzantsi Afrika.

UPistorius uya kufaneleka ukuba anikwe ingqawule ngo-2023.

Isibhengezo

Iimvavanyo zikaPistorius zikwi-BBC ezimbini ngeCawa nge-21: 10. I-boxset yonke iya kwenziwa ukuba ifumaneke kwi-BBC iPlayer. Ukuba ujonge ngaphezulu ukuze ubukele isikhokelo sethu seTV.