Ngaba uKumkanikazi uVictoria wayenyanzelekile ukuba acime u-Baroness Lehzen?

Ngaba uKumkanikazi uVictoria wayenyanzelekile ukuba acime u-Baroness Lehzen?Ukususela kwisiqendu sokuqala se-ITV yaseVictoria, uBaroness Lehzen uhlala ehlala ekhona - njengokuba wayenjalo ebomini boKumkanikazi. Udlalwa ngumlingisi waseJamani uDaniela Holtz njengowesifazane ongqwabalala kodwa onothando ofuna okona kulungileyo eVictoria kwaye angavumeli nantoni na ime endleleni yakhe.Isibhengezo

Ngubani kanye uBaroness Lehzen?

UBaroness Louise Lehzen wayesecaleni likaKumkanikazi uVictoria ukusukela ngexesha lokuzalwa kwakhe kwaye wayeyeyona iqabane lakhe lithembekileyo kwaye lihlala lihleli, esebenza njenge-governess yakhe kwaye kamva njengomcebisi wakhe.

Intombi yesixhenxe yomfundisi wamaLuthere kubukumkani baseJamani baseHanover, uLehzen kwafuneka asebenzele ukuziphilisa esemncinci. Wayeqeshwe njenge-governess kwaye wafuduka kunye neDuke kunye neDuchess yaseKent baya eNgilane ukuze intombi yabo uVictoria izalelwe kwilizwe abaza kulawula ngalo ngenye imini.  • Dibana nabalingisi beVictoria uthotho 2
  • IVictoria uthotho 3 luya kuvavanya ukungavisisani ngokwesondo kumtshato wasebukhosini, utsho uDaisy Goodwin
  • IVictoria uthotho 3 luqinisekisile noJenna Coleman noTom Hughes bobabini ababuyayo

UDuke waseKent wasweleka xa uVictoria wayesemncinci kuphela kwaye inkosazana yakhulela kwimida yeNdlu yaseKensington, ithintelwe ngumama wayo okhuselayo kunye nomphathi ophetheyo uSir John Conroy: akazange avunyelwe ukuba yedwa, kwaye wayehlala enomntu ebembambe ngesandla xa esihla ngezinyuko. U-Lehzen, owabekwa ukuba alawule lo mntwana ungonwabanga xa wayeneminyaka emihlanu, waba ngumhlobo wakhe osenyongweni kunye nomlingane.

UVictoria waba ngowesibini kwitrone xa wayesengumntwana omncinci, ke uKing George IV wanyusa uLehzen kwisihloko seBaroness -ngapha koko, ukumkanikazi owayesakuba likamva wayengenakudibana nabantu abaqhelekileyo.

Njengomphathi kaVictoria, uLehzen wayengqwabalala kodwa wamkhuthaza ukuba abe nolwazi kwaye azimele, alile ifuthe likanina noConroy.Emangaliswe yinto encinci abanokuyilawula ngayo, iiDuchess kunye noConroy bakucaphukela ukuphazanyiswa kukaLehzen kodwa babengenamandla kuba uBaroness wayenenkxaso epheleleyo yoomalume baseVictoria - kubandakanya uKumkani kunye noMalume wakhe uLeopold, ababekrokrela imizamo kaConroy yokulawula uKumkanikazi wexesha elizayo.

Xa uVictoria waba nguKumkanikazi ngo-1837, wayengasafuni mlawuli. Endaweni yokuba uLehzen wayesebenza njengonobhala wangasese ongekho semthethweni kwaye wayehlala kumagumbi akufutshane neVictoria eBuckingham Palace - ngelixa umama kaKumkanikazi wayebekwa kwigumbi elikude. Wayenendima esemthethweni ekhayeni kwaye ephethe izitshixo njengophawu lwesikhundla sakhe.

ULehzen akazange abonakale enomdla wamandla okanye imali, endaweni yoko ukhetha ukunikela ubomi bakhe eVictoria.

Ngaba iNkosana Albert inyanzele uVictoria ukuba agxothe uBaroness Lehzen?

Ukumkanikazi watshata iNkosana u-Albert ngo-1840, iminyaka emithathu kulawulo lwakhe-eyayijika yonke into yenzeka.

UAlbert noLehzen babemthiyile omnye nomnye. U-Lehzen wayewuchasile umtshato (wayekhathazekile ngokugcina uVictoria ekhululekile kwimpembelelo yamadoda kwaye ecinga ukuba makahlale eyindlovukazi engazani nandoda njengo-Elizabeth I), kwaye u-Albert wamfumana ecekiseka kwaye engafanelanga ukuba nobuhlobo no-Queen.

Yonke into yafika entloko ngo-1841, xa intombi enkulu yasebukhosini uVictoria (iPrincess Royal) yagula. ULehzen wayephethe abasebenzi beziko labantwana abancinci kwaye wamisela uSir James Clark njengogqirha, nangona u-Albert wayechasa. UGqr Clark uthe iPrincess Royal yayinesifo esincinci kuphela kwaye ayiphumelelanga ukumnika unyango oluchanekileyo; wagula kakhulu.

Esi sigulo sikhokelele kwingxabano enkulu phakathi kuka-Albert noVictoria, iNkosana Consort isithi iBaroness kunye neKumkanikazi ziya kuba netyala ukuba uVicky omncinci usweleke. Watsala-kodwa esi yayisisikhonkwane sokugqibela ebhokisini eLehzen.

UBaroness Lehzen wagxothwa cwaka. Wabuyiselwa eJamani kwaye ubuhlobo bakhe obusondeleyo noKumkanikazi babuqhawukile, nangona abo babini baqhubeka bebhalelana.

Kwenzeka ntoni ku-Baroness Lehzen emva kokuba eshiye ibhotwe?

U-Lehzen uthathe umhlala-phantsi ku-Hanover ngomhlala-phantsi kwaye wayegubungele iindonga zendlu yakhe ngemifanekiso ye-Queen - akazange aphulukane nothando ngomfundi wakhe omdala kunye nomhlobo. Aba babini badibana kabini xa ukumkanikazi weza kumbona ngasese.

Isibhengezo

Wahlala iminyaka emininzi, wasweleka ngo-1870 eneminyaka engama-85.